Velkommen til Bedemand Odsherred

Tidligere kaldet, “de ukendtes”.

Urnen nedsættes i stor græsplæne. Familie og pårørende kan ikke være tilstede ved nedsættelse af urnen. Urnen skal være nedbrydelig.

Ved køb af denne type gravsted, er der ved købet betalt for vedligeholdelsen og der påhviler ikke senere eller løbende udgifter.

Præst og bedemand deltager ikke, kun en person fra kirkegårdens personale

Det er muligt at få oplyst urnens nøjagtige placering, spørg den pågældende kirkegård.

Der må ikke på nogen måde laves markeringer eller plantes på disse græsplæner , buketter kan lægges hvor man måtte ønske

Bemærk, det er yderst vanskeligt og ofte umulig, at få opgravet en urne der er nedsat i askefælles, vær opmærksom på dette, hvis der er efterlevende, der med tiden gerne vil i samme gravsted. Det er ikke muligt at få senere afdøde ægtefælle nedsat ved siden af, da urnerne nedsættes fortløbende.

Kolumbarium, kunne være en mulighed, hvis urnen om få år skal flyttes, eller asken blandes.

Traditionelt urnegravsted

Urnen nedsættes i gravsted, typisk omkranset med hæk og stående gravsten, familie og pårørende kan være tilstede ved nedsættelse af urnen. Bedemand deltager ikke, præsten deltager sjældent, spørg hvis det ønskes.

Der er løbende udgifter på disse typer gravsteder, med årlig afregning til kirkegården, oftes vil der være mulighed for at købe vedligeholdelse for flere år frem, typisk 5 eller 10 år.

Der findes mange varianter af traditionelt urnegravsted, kontakt den ønskede kirkegård for hvilke valg muligheder de har.

Det er almindeligt at de efterladte selv udvælger det ønskede gravsted.

Disse gravsteder har for det meste plads til 4 urner.

Der er oftest ikke pligt til at opsætte gravsten.

Reglerne er meget forskellige for disse gravsted, spørg på kirkegårdskontoret.

Urnen nedsættes i græs, med liggende gravsten. Gravstenen lægges i niveau med græsset, familie og pårørende kan være tilstede ved nedsættelse af urnen.

Det er almindeligt at de efterladte selv udvælger det ønskede gravsted.

Der er ikke løbende udgifter, de første 10 år, herefter kan gravstedet fornyes
Der er plads til 2-4 urner i denne type gravsted,
Oftest er der ikke pligt til at lægge sten på denne type gravsted
Der er krav til gravstenens tykkelse, størrelse, og overflade

Kolumbarium

Kolumbarium er en urnehal, med nicher i væggene, i flere etager hvori urnen placeres synligt, det er få kirkegårde der tilbyder denne form for gravsted.

Kolumbarium er særdeles velegnet når det senere påtænkes at urnen skal flyttes, til anden kirkegård, eller der senere skal foretages blanding af ægtefællers asker.

Kirkegården refunderer de ikke “brugte” år, spørg bedemanden eller kirkegården om mulighederne.

Urnen skal fremstå med mindst navn på afdøde, og nedbrydelige urner kan ikke bruges

Der er ikke kolumbarium i Odsherred Kommune

Til denne form for begravelse( som faktisk er en bisættelse) skal der efter 01.01.2009, ikke længere ansøges i Kirkeministeriet.

Det er de pårørende, der foretager / arrangerer spredningen, det er ikke tilladt at foretage urnesænkning i havet.
Tilladelse gives på det vilkår, at spredning af asken ikke vækker opsigt.
Askespredning skal IKKE foretages af særligt autoriserede personer, men kan udføres af afdødes pårørende. Der føres ikke kontrol med, at en askespredning gennemføres, ligesom der ikke fastsættes en frist, inden for hvilken askespredningen skal have fundet sted.

Ved begravelse nedsænkes kisten i gravstedet, familie/pårørende foretager oftest nedsænkningen af kisten, efterfølgende udfører præsten jordpåkastelsesritualet – oftest synges der herefter en salme.
Bedemanden og kirkegårdens personale deltager, oftest er der præst med ude ved graven
Et traditionelt kistegravsted er et gravsted typisk omkranset med hæk, stående gravsten, med plads fra 1 til 8 kister, alt efter gravstedet størrelse.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for en minimumperiode (frednings periode) på 20-25-30 år. Gravstedet kan efter frednings periodens udløb fornyes.

Hvis det ønskes, kan der nedsættes urner i et kistegravsted.

Man har pligt til at anlægge og vedligeholde gravstedet. Typisk købes tvungen anlæg af kirkegården, når gravstedet erhverves.

Alle hække plantes, klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Øvrig vedligeholdelse, plantning af årstidens blomster og grandækning
kan man selv udføre, eller betale for denne ydelse til kirkegården for et år, flere år, eller for hele frednings perioden.

Gravsten og beplantning kan næsten udføres efter eget ønske, dog findes der såkaldt klausulgravsted, hvor der er begrænsninger.

Kistegravsted i græs er som navnet siger et gravsted i græs, dette markeres ikke med hæk eller beplantning, kun med liggesten, således at græsset kan slås af kirkegårdens personale. Denne vedligeholdelse køber man for hele frednings perioden når gravstedet erhverves, der er således ikke løbende udgifter til denne type gravsted.

Der findes også kistefælles, hvor man ikke ved hvor kisten nedsættes, denne type gravsted bruges sjældent.

Kontakt

Ønsker du besøg af bedemandodsherred.dk, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.